Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011

Αν, παρ'ελπίδα, σας συμβεί...

Επειδή τα μηνύματα που έρχονται από την ομοσπονδία είναι δυσοίωνα διότι καθώς φαίνεται οι εργοδότες κάνουν πλέον ευρεία χρήση της δυνατότητας απόλυσης του ν.3848/2010 παραθέτω μερικές οδηγίες που φάνηκαν χρήσιμες στη δική μου περίπτωση.
Οι εκπαιδευτικοί απολύονται σε δύο περιπτώσεις :
 α) Εφόσον είναι με σύμβαση εργασίας διετούς διάρκειας,  τότε μπορεί να απολυθεί ο οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός ανήκει στη κατηγορία αυτή είτε κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους ή με τη λήξη της διετίας. Η αποζημίωση ισούται με τις ακαθάριστες αποδοχές δύο μηνών το τέλος του δεύτερου έτους
β) Εφόσον είναι με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου τότε μπορεί να απολυθεί ένας μόνο εκπαιδευτικός αυτής της κατηγορίας,  ανά εκπαιδευτική βαθμίδα το χρόνο. Δηλαδή ένα σχολείο με νηπιαγωγείο, δημοτικό και γυμνάσιο-λύκειο μπορεί να απολύσει το πολύ 3 εκπαιδευτικούς με σύμβαση αορίστου χρόνου ανά έτος. Η αποζημίωση ισούται με τις ακαθάριστες αποδοχές του τελευταίου μήνα επί το πλήθος των ετών εργασίας στο σχολείο από το οποίο γίνεται η απόλυση, συν το ένα έκτο του προηγούμενου ποσού. Δηλαδή για κάθε ημερολογιακό έτος εργασίας λαμβάνεται ως αποζημίωση ένας μισθός και το 1/6 αυτού και δεν έχει σημασία αν το ωράριο ήταν πλήρες ή μειωμένο. 
Όταν σας ανακοινωθεί απόλυση τότε  :
α) Αν συμφωνείτε με την απόλυση υπογράφετε την καταγγελία σύμβασης και λαμβάνετε επιταγή με το ποσό της αποζημίωσης.
β) Αν δεν συμφωνείτε με την απόλυση τότε δεν υπογράφεται τίποτα. Μετά από μερικές μέρες ο δικαστικός επιμελητής θα σας φέρει  τα εξής έγγραφα: ι) Ένα εξώδικό ιι) την καταγγελία σύμβασης ΚΑΙ μαζί την επιταγή με το ποσό απόλυσης ιιι) την έκθεση επιδοσης εις διπλούν. ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΕ ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ  "θεωρώ την απόλυση παράνομη και καταχρηστική  και επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμο δικαίωμα μου". δεν θα υπογράψετε την καταγγελία σύμβασης και καλό είναι να μην παραλάβετε την επιταγή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
Α) Ενημερώστε την ΟΙΕΛΕ για την απόλυση σας.
Β) Ο ιδιοκτήτης οφείλει να σας καταβάλλει τις αποδοχές Ιουλίου Αυγούστου και το επίδομα αδείας.
Γ) Αν θελήσετε να υποβάλετε αίτηση για αναπληρωτής στο δημόσιο τότε το γραφείο εκπαίδευσης δεν μπορεί να σας δώσει βεβαίωση προϋπηρεσίας διότι η σύμβασή σας λήγει 31/08 ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών λήγει 17/7/2011.Οπότε μπαίνετε στον πίνακα αναπληρωτών με μηδενική προϋπηρεσία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου