Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Οργανώνοντας την άμυνα μας: Α) Καταγγελία σύμβασης

Καθώς ο νόμος  Ν.3848 / 2010 εφαρμόζεται  για πρώτη φορά από το σχολικό έτος 2010-11 έχει μεγάλη σημασία να γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι τα ισχύοντα για τις απολύσεις. Τα έχουμε αναφέρει ήδη σε προηγούμενο post. Συνοψίζω και συμπληρώνω.
1ο. Αν το ιδιωτ. σχολείο θελήσει να απομακρύνει έναν εκπαιδευτικό τότε οφείλει να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας που έχει υπογράψει κατά την πρόσληψη του στο σχολείο.  Η απόλυση δεν επέρχεται αυτόματα αλλά θα αποφασίσει επ' αυτής το οικείο ΠΥΣΔΕ που θα συνεδριάσει στο προσεχές της καταγγελίας διάστημα.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Αν το ΠΥΣΔΕ κρίνει ότι με τις ισχύουσες διατάξεις δεν στοιχειοθετείται λόγος απόλυσης, ο εκπαιδευτικός επιστρέφει στο σχολείο και αναλαμβάνει υπηρεσία. Μόνο αν το ΠΥΣΔΕ αποφασίσει το σύνομο της καταγγελίας σύμβασης ο εκπαιδευτικός απολύεται και έχει δικαίωμα επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
2ο. Εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά στο ιδιωτ. σχολείο υπογράφουν σύμβαση διετίας και μπορούν να απολυθούν κατά τη διάρκεια της πρώτης χρονιάς ή στο τέλος της δεύτερης χρονιάς. Οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται αποζημίωσης που ισούται με το διπλάσιο των αποδοχών που αναγράφονται στη τελευταία βεβαίωση αποδοχών. 
3ο. Εφόσον η σύμβαση εργασίας ανανεωθεί οι εκπαιδευτικοί υπογράφουν σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου . Οι  συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου καταγγέλονται στις εξής περιπτώσεις:
   β1) Λόγω κατάργησης τάξεων ή τμημάτων τάξεων.  Απολύεται ο νεότερος στην εκπαίδευση εφόσον το  ωράριο του μηδενιστεί ( δηλαδή εφόσον το σχολείο δεν έχει διδακτικές ώρες για να δώσει).  H αποζημίωση που λαμβάνει ισούται με τις ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές 1 και 1/6 μηνός για κάθε έτος υπηρεσίας στο σχολείο.
 β2) Ο ιδιοκτήτης του σχολείου έχει το δικαίωμα να καταγγείλει κάθε χρόνο τη σύμβαση αορίστου χρόνου, μέχρι και ενός εκπαιδευτικού αορίστου ανά βαθμίδα. ( Δηλ έναν από το νηπιαγωγείο, έναν από το δημοτικό και έναν από το γυμνάσιο ή το λύκειο. Στην περιπτωση αυτή η αποζημίωση καθορίζεται όπως στο β1.
ΠΡΟΣΟΧΗ στο σημείο αυτό ο νόμος δεν διευκρινίζει αν η απόλυση πρέπει να είναι αιτιολογημένη ή όχι. Πάγια τακτική των ιδιοκτητών είναι να μην αιτιολογούν την απόλυση. Οπότε αν δεν αμφισβητηθεί εγγράφως στο ΠΥΣΔΕ από τον εκπαιδευτικό η καταγγελία της σύμβασης, τότε εκείνο απολύει αυτοδικαίως τον εκπαιδευτικό. Αν ο εκπαιδευτικός αμφισβητήσει την καταγγελία τότε μόνο το ΠΥΣΔΕ θα εξετάσει το σύννομο της απόλυσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ.  Οι συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου καθώς και με τη λήξη της διετίας, καταγγέλονται από τον εργοδότη στις 31 Αυγούστου. Ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός πρέπει να έχει ενημερωθεί για την καταγελία της σύμβασης εγγράφως μέχρι και τις 20 Αυγούστου. Συμβάσεις αορίστου χρόνου δεν καταγγέλονται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης δεν απολύονται μέχρι και τη συμπλήρωση ενός έτους από τον τοκετό.

ΑΚΟΜΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ. Η αμφισβήτηση της καταγγελίας της σύμβασης είναι πολύ ισχυρή αν υπάρχουν έγγραφες αποδείξεις ικανές να στοιχειοθετήσουν κατάχρηση και εκδικητικότητα από μέρους του ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση αυτή το ΠΥΣΔΕ  αποφασίζει πάντα ότι η καταγγελία της σύμβασης είναι άκυρη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου